Meet OurTeam

Director team

Anand-Mittal

Jigyasa Sharma

VIVEK ARORA

Consultant Team

Akhila Khanna

BHARAT BABBAR

Priyam Jain

Sanah Singh Tomar

TRIANSHA TANDAN

VRINDA MISRA

Office Team

Anand Mittal

Moudeepta Kuila

VIVEK ARORA